.

.

గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .

సర్వేజనా సుఖినో భవంతు , లోకా సమస్తా సుఖినోభవంతు

Tuesday, April 10, 2018

శ్రీ ఆంజనేయ స్తుతి

శ్రీ ఆంజనేయ స్తుతి

1.ఆంజనేయం మహావీరం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం | 
తరుణార్క ప్రభోశాన్తం రామదూతం నమామ్యహం | | 

2.గోష్పదీకృత వారాశిం 
మశకీకృత రాక్షసమ్. 
రామాయణ మహామాలా 
రత్నం వందే నిలాత్మజమ్. 

3.యత్ర యత్ర రఘునాధ కీర్తనమ్ 
తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్. 
బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనమ్ 
మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్. 

4.బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వ మరోగతా| 
అజాడ్యం వాక్పటుత్వం చ హనూమత్స్మరణాద్భవేత్‌||

ఓం శ్రీ ఆంజనేయ నమో నమః

శుభోదయం

No comments:

Post a Comment

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML