.

.

గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .

సర్వేజనా సుఖినో భవంతు , లోకా సమస్తా సుఖినోభవంతు

Tuesday, February 20, 2018

ఆది శంకరాచార్య విరచిత ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం *ఆది శంకరాచార్య విరచిత ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం *

 ఆది శంకరాచార్య విరచిత ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం
*ఆది శంకరాచార్య విరచిత ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం *
*లఘు స్తోత్రమ్*
*సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ |*
*ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలమ్ ఓంకారేత్వమామలేశ్వరమ్ ||*
*పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరమ్ |*
*సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే ||*
*వారణాశ్యాంతు విశ్వేశం త్రయంబకం గౌతమీతటే |*
*హిమాలయేతు కేదారం ఘృష్ణేశంతు విశాలకే ||*

*ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయం ప్రాతః పఠేన్నరః |*
*సప్త జన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ||*

*సంపూర్ణ స్తోత్రమ్*
*సౌరాష్ట్రదేశే విశదే‌உతిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్రకళావతంసమ్ |*
*భక్తప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే || 1 ||*

*శ్రీశైలశృంగే వివిధప్రసంగే శేషాద్రిశృంగే‌உపి సదా వసంతమ్ |*
*తమర్జునం మల్లికపూర్వమేనం నమామి సంసారసముద్రసేతుమ్ || 2 ||*

*అవంతికాయాం విహితావతారం ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్ |*
*అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్థం వందే మహాకాలమహాసురేశమ్ || 3 ||*

*కావేరికానర్మదయోః పవిత్రే సమాగమే సజ్జనతారణాయ |*
*సదైవ మాంధాతృపురే వసంతమ్ ఓంకారమీశం శివమేకమీడే || 4 ||*

*పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికానిధానే సదా వసం తం గిరిజాసమేతమ్ |*
*సురాసురారాధితపాదపద్మం శ్రీవైద్యనాథం తమహం నమామి || 5 ||*

*యం డాకినిశాకినికాసమాజే నిషేవ్యమాణం పిశితాశనైశ్చ |*
*సదైవ భీమాదిపదప్రసిద్ధం తం శంకరం భక్త�°

Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML