.

.

గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .

సర్వేజనా సుఖినో భవంతు , లోకా సమస్తా సుఖినోభవంతు

Tuesday, February 20, 2018

లింగోద్భవకాలంలో బ్రహ్మాదిదేవతల స్తుతి (మహాలింగ స్తుతి)

లింగోద్భవకాలంలో బ్రహ్మాదిదేవతల స్తుతి (మహాలింగ స్తుతి)


అనాదిమల సంసార రోగ                         వైద్యాయ శంభవే!
నమశ్శివాయ శాంతాయ                        బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!
ఆదిమధ్యాంత హీనాయ                            స్వభావానలదీప్తయే!
నమశ్శివాయ శాంతాయ                     బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!
ప్రళయార్ణవ సంస్థాయ                                ప్రళయోత్పత్తి హేతవే!             
నమశ్శివాయ శాంతాయ                                 బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!       
జ్వాలామాలావృతాంగాయ                             జ్వలనస్తంభరూపిణే!
నమశ్శివాయ శాంతాయ                             బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!
మహాదేవాయ మహతే                             జ్యోతిషేనంతతేజసే!
నమశ్శివాయ శాంతాయ                           బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!
ప్రధాన పురుషేశాయ                                      వ్యోమరూపాయ వేధసే!
నమశ్శివాయ శాంతాయ                              బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!
నిర్వికారాయ నిత్యాయ                                              సత్యాయామలతేజసే!            
నమశ్శివాయ శాంతాయ                         బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!
వేదాంతసార రూపాయ                           కాలరూపాయ ధీమతే!
నమశ్శివాయ శాంతాయ                         బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!

ॐ నమః శివాయచః శంకరాయచః నమోనమః

Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML