.

.

గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .

సర్వేజనా సుఖినో భవంతు , లోకా సమస్తా సుఖినోభవంతు

Sunday, August 18, 2019

శ్రీ నారాయణాయ అష్టోత్తరశతనామావళి


శ్రీ నారాయణాయ అష్టోత్తరశతనామావళి

ఓం విష్ణవే నమ:
ఓం లక్ష్మీపతయే నమ:
ఓం కృష్ణాయ నమ:
ఓం వైకుంఠాయ నమ:
ఓం గరుడధ్వజాయ నమ:
ఓం పరబ్రహ్మణే నమ:
ఓం జగన్నాథాయ నమ:
ఓం వాసుదేవాయ నమ:
ఓం త్రివిక్రమాయ నమ:
ఓం దైత్యాంతకాయ నమ:
ఓం మధరిపవే నమ:
ఓం తార్‌క్ష్యవాహాయ నమ:
ఓం నారాయణాయ నమ:
ఓం పద్మనాభాయ నమ:
ఓం హృషీకేశాయ నమ:
ఓం సుధాప్రదాయ నమ:
ఓం మాధవాయ నమ:
ఓం పుణ్డరీకాక్షాయ నమ:
ఓం స్థితికర్త్రే నమ:
ఓం పరాత్పరాయ నమ:
ఓం వనమాలినే నమ:
ఓం యజ్ఞరూపాయ నమ:
ఓం చక్రపాణినే నమ:
ఓం గదాధరాయ నమ:
ఓం ఉపేంద్రాయ నమ:
ఓం కేశవాయ నమ:
ఓం హంసాయ నమ:
ఓం సముద్రమథనాయ నమ:
ఓం హరయే నమ:
ఓం గోవిందాయ నమ:
ఓం బ్రహ్మజనకాయ నమ:
ఓం కైటబాసురమర్దనాయ నమ:
ఓం శ్రీధరాయ నమ:
ఓం కామజనకాయ నమ:
ఓం శేషశాయినే నమ:
ఓం చతుర్భుజాయ నమ:
ఓం పాఞ్చజన్యధరాయ నమ:
ఓం శ్రీమతే నమ:
ఓం శార్‌ఙ్గపాణయే నమ:
ఓం జనార్దనాయ నమ:
ఓం పీతాంబరధరాయ నమ:
ఓం దేవాయ నమ:
ఓం సూర్యచంద్రవి లోచనాయ నమ:
ఓం మత్స్యరూపిణే నమ:
ఓం కర్మరూపిణే నమ:
ఓం క్రోడరూపిణే నమ:
ఓం నృకేసరిణి నమ:
ఓం వామనాయ నమ:
ఓం భార్గవాయ నమ:
ఓం రామాయ నమ:
ఓం హలినే నమ:
ఓం కల్కినే నమ:
ఓం హయననాయ నమ:
ఓం విశ్వంభరాయ నమ:
ఓం శిశుమారాయ నమ:
ఓం శ్రీకరాయ నమ:
ఓం కపిలాయ నమ:
ఓం ధ్రువాయ నమ:
ఓం దత్తాత్రేయాయ నమ:
ఓం అచ్యుతాయ నమ: 
ఓం అనంతాయ నమ:
ఓం ముకుందాయ నమ:
ఓం దధివాహనాయ నమ:
ఓం ధన్వంతరిణే నమ:
ఓం శ్రీనివాసాయ నమ:
ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమ:
ఓం పురుషోత్తమాయ నమ:
ఓం శ్రీవత్సకౌస్తుభధరాయ నమ:
ఓం పురారాతయే నమ:
ఓం అధోక్షజాయ నమ:
ఓం వృషభాయ నమ:
ఓం మోహినీరూపధారిణే నమ:
ఓం సంకర్షణాయ నమ:
ఓం క్షీరాబ్ధిశాయినే నమ:
ఓం భూతాత్మనే నమ:
ఓం అనిరుద్ధాయ నమ:
ఓం భక్తవత్సలాయ నమ:
ఓం నరాయ నమ:
ఓం గజేన్ద్రవరదాయ నమ:
ఓం త్రిధామ్నే నమ:
ఓం బూతభావనాయ నమ:
ఓం శ్వేతద్వీపసువాస్తవ్యాయ నమ:
ఓం సూర్యమండలమధ్యగాయ నమ:
ఓం సనకాదిమునిధ్యేయాయ నమ:
ఓం భగవతే నమ:
ఓం శంకరప్రియాయ నమ:
ఓం నీలాకాంతాయ నమ:
ఓం ధరాకాంతాయ నమ:
ఓం వేదాత్మనే నమ:
ఓం బాదరాయణాయ నమ:
ఓం భాగీరథీజన్మభూమి నమ:
ఓం పాద పద్మాయ నమ:
ఓం సతాంప్రభవే నమ:
ఓం స్వధయే నమ:
ఓం విభవే నమ:
ఓం ఘనశ్యామాయ నమ:
ఓం జగత్కారణాయ నమ:
ఓం అవ్యయాయ నమ:
ఓం బుద్ధావతారాయ నమ:
ఓం శాంతాత్మనే నమ:
ఓం లీలామానుషవిగ్రహాయ నమ:
ఓం దామోదరాయ నమ:
ఓం విరాడ్రూపాయ నమ:
ఓం భూతభవ్యభవత్ప్రభవే నమ:
ఓం ఆదిదేవాయ నమ:
ఓం మహాదేవాయ నమ:
ఓం ప్రహ్లాదపరిపాలకాయ నమ:

No comments:

Post a Comment

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML