.

.

గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .

సర్వేజనా సుఖినో భవంతు , లోకా సమస్తా సుఖినోభవంతు

Monday, July 31, 2017

భక్తి మార్గాలు

భక్తి మార్గాలు
భక్తి ఒక పవిత్రమైన భావన. మనుషులలో భక్తి భావన కలవారిని భక్తులు అంటారు.భగవంతుని పొందడానికి భాగవతంలో నవవిధభక్తి మార్గాలు అనగా 9 రకాలైన భక్తి మార్గాలు చెప్పబడ్డాయి. ఇందుకు ప్రామాణిక శ్లోకం భాగవతంలో ఉంది. ఆ శ్లోకం:
శ్రవణం కీర్తనం విష్ణోః స్మరణం పాద సేవనం
అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యమాత్మ నివేదనం
1. శ్రవణం: భగవంతుని గూర్చిన గాధలు, భజనలు, కీర్తనలు వినడాన్ని శ్పవణం అంటారు. ఉదా: హరికథ శ్రోతలు, ధర్మరాజు, జనమేజయుడు, శౌనకాది మునులు.
2. కీర్తనం: భగవంతుని గుణగణములను కీర్తించుటను కీర్తనం అంటారు. ఉదా: రామదాసు, దాసగణు, అన్నమయ్య, త్యాగరాజు, తులసీదాసు, మీరాబాయి - మరెందరో భక్త గాయకులు.
3. స్మరణం: భగవంతుని స్మరించడాన్ని స్మరణం అంటారు. ఉదా:నిత్యం ధ్యానం చేసే కోట్లాది భక్తులు.
4. పాదసేవ: దేవుని పాదముల పూజ చేయటాన్ని పాదసేవ అంటారు.
5. అర్చనం: గుడిలోగాని, ఇంటిలోగాని, హృదయములో గాని విధివిధానములతో అర్చించడాన్ని అర్చనం అంటారు.
6. వందనం: ప్రణామం, నమస్కరించడాన్ని వందనం చేయడం అంటారు.
7. దాస్యం: భగవంతునకు దాసుడవుటను దాస్యం అంటారు. ఉదా: హనుమంతుడు, రామదాసు
8. సఖ్యం: అర్జునుడు
9. ఆత్మనివేదనం: తనను పూర్తిగా దేవునకు సమర్పించుకోవడాన్ని ఆత్మనివేదనం అంటారు. ఉదా: గోదాదేవి, మీరాబాయి

No comments:

Post a Comment

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML