.

.

గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .

సర్వేజనా సుఖినో భవంతు , లోకా సమస్తా సుఖినోభవంతు

Monday, July 31, 2017

షోడశోపచారములు:

షోడశోపచారములు:

1. ఆవాహనం - భగవంతున్ని ఆహ్వానించడం
2. ఆసనం - భగవంతున్ని కూర్చోపెట్టటం
3. పాద్యం - పాద ప్రక్షాలనకై భగవంతునికి జలాన్ని సమర్పించడం
4. అర్ఘ్యం - చేతులు కడుక్కోవడానికి జలాన్ని భగవంతునికి సమర్పించడం
5. ఆచమనం - తాగటానికి జలాన్ని భగవంతునికి సమర్పించటం
6. స్నానం - స్నానం చేయించటానికి జలాన్ని భగవంతునికి సమర్పించడం
7. వస్త్రం - నూతన వస్త్రాలను భగవంతునికి సమర్పించడం
8. యఙ్ఞోపవీతం - పవిత్ర యఙ్ఞోపవీతాన్ని భగవంతునికి సమర్పించడం
9. గంధం - సువాసనకై గంధాన్ని భగవంతునికి సమర్పించడం
10. అలంకారం - సౌందర్యం కోసం అలంకార వస్తువులను సమర్పించడం
11. పుష్పం
12. ధూపం
13. దీపం
14. నైవేద్యం
15. తాంబూలం
16. కర్పూర నీరాజనం

No comments:

Post a Comment

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML