.

.

గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .

సర్వేజనా సుఖినో భవంతు , లోకా సమస్తా సుఖినోభవంతు

Wednesday, March 14, 2018

జల చర మృగ భూసుర నర,

జల చర మృగ భూసుర నర,
కులముల జన్మించితీవు కుజనుల జెరుపం
జెలిమిని సుజనుల మనుపను
దలపోయగ రాదు నీవిధంబులనంతా!

భావం: ఆది, అంతం లేని ఓ మహానుభావా! నీవు దుర్మార్గులను శిక్షించాడానికీ, సజ్జనులను ప్రేమతో రక్షించడానికీ జల చరములుగా (మత్స్యావతారము), మృగములుగా (వరాహావతారము), బ్రాహ్మణులుగా (వామన, పరశు రామ), సాధారణ మానవులుగా (శ్రీ రామ కృష్ణావతారములను) ఎన్నో అవతారాలు ఎత్తావు. నీ మార్గాలు బహు విధాలుగా ఉంటాయి. వాటిని ఈ విధాలుగా ఉంటాయని ఊహించడం సాధ్యం కాదు. నీ వలెనే నీ మార్గాలు కూడా అనంతాలే.


Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML