.

.

గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .

సర్వేజనా సుఖినో భవంతు , లోకా సమస్తా సుఖినోభవంతు

Wednesday, March 14, 2018

శ్రీ వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర నమో నమః

శ్రీ వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర నమో నమః
*"మన భక్తి ప్రపంచం "*

*📌శ్రీ వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర నమో నమః......!!*

*శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య   28 నామములు ...*

*గౌరీ శంకరుల మంగళకర ప్రేమకు,అనుగ్రహానికి ఐక్య రూపంసుబ్రహ్మణ్యస్వామి.
షణ్ముఖుడు,కార్తీకేయుడు, వేలాయుధుడు,కుమారస్వామి గా పేరు గడించినస్వామి
కారణజన్ముడు.తారకాసురుడు, సురావణుడుమరికొందరు రాక్షసులు ప్రజలను,దేవతలను
హింసిస్తూ ఉండేవారు.ఈ అసురల బారి నుండి కాపాడమనిబ్రహ్మను కోరగా, శివ
పార్వతులకుజన్మించిన పుత్రుడు వారినివధిస్తాడని చెప్పాడు. ఆ రకంగాపార్వతి
పరమేశ్వరుల అనుగ్రహం తోకుమారస్వామి పుట్టుకవిలక్షనమైనది.*
*శివాంశతో జన్మించినసుబ్రహ్మణ్యస్వామి గంగాదేవి గర్భంలో పెరుగుతాడు.గంగాదేవి ఆ
పుత్రుని భారంమోయలేక రెల్లు పొదల్లోకి జారవిడుస్తుంది. అప్పుడు కృత్తికా
దేవతలు ఆరుగురు తమస్తన్యమిచ్చి పెంచుతారు. రెల్లు పొదల్లో పెరిగినందువల్ల
శరవణుడు అని, కృత్తికా దేవతలుపెంచినందు వల్ల కార్తికేయుడని పేరు వచ్చినది అని
పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఆరుముఖాలు కలిగినందు వల్లనా షణ్ముఖుడు అని అంటారు.
నెమలి వాహనం కలిగినస్వామి గణేశునికి సోదరుడు. ఆరు ముఖాలలో ఐదు పంచేంద్రియాలకు,
ఒకటిమనసుకు ప్రతీక.*
*స్వామి అనే నామధేయం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కి మాత్రమే సొంతం. సేనాపతిగా
సకలదేవగణాల చేత పూజలు అంà


Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML