.

.

గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .

సర్వేజనా సుఖినో భవంతు , లోకా సమస్తా సుఖినోభవంతు

Wednesday, March 14, 2018

* బ్రోచేవారెవరురా * - మైసూర్ వాసుదేవాచార్య కృతి - MS సుబ్బలక్ష్మి అమ్మ గానం. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

* బ్రోచేవారెవరురా * - మైసూర్ వాసుదేవాచార్య కృతి - MS సుబ్బలక్ష్మి అమ్మ గానం. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

బ్రోచేవారెవరురా నిను విన రఘువరా  నను బ్రోచేవారెవరురా నిను విన రఘువరా నను రఘువరా నను బ్రోచేవారెవరురా నిను విన రఘువరా

నీ చరణాం భుజములునే విడజాల కరుణాల వాల బ్రోచేవారెవరురా నిను విన రఘువరా…
నీ చరణాం భుజములునే విడజాల కరుణాల వాల బ్రోచేవారెవరురా ఆ…
 

ఓ చతురా ననాది వందిత నీకు పరాకేలనయ్య

ఓ చతురా ననాది వందిత నీకు పరాకేలనయ్య

ఓ చతురా ననాది వందిత నీకు పరాకేలనయ్య

నీ చరితము పొగడలేని నా చింత తీర్చి వరములిచ్చి వేగమె

నీ చరితము పొగడలేని నా చింత తీర్చి వరములిచ్చి వేగమె

సా సనిదపద నిస నినిదదపమ

పాదమ గా మా పాదాని సానీదపమ నీదాపమ

గమపద మగరిస సమా గమపద మాపదని

ససరిని నినిసదా దదనిపాద మపదని

సానిదప మగమనిదని పదమాపదని

సమా గరిస రిసానిదప సానీదపమ గామపదని

 

బ్రోచేవారెవరురా ఆ…

 

సీతాపతే నాపై నీకభిమానము లేదా

సీతాపతే నాపై నీకభిమానము లేదా

వాతాత్మజార్చిత పాద నా మొరలను వినరాదా

భాసురముగ కరిరాజును బ్రోచిన వాసుదేవుడవు నీవు కదా

భాసురముగ కరిరాజును బ్రోచిన వాసుదేవుడవు నీవు కదా

భాసురముగ కరిరాజును బ్రోచిన వాసుదేవుడవు నీవు కదా

నా పాతకమెల్ల పోగొట్టి గట్టిగ నా చేయి పట్టి విడువక

 

సా సనిదపద నిస నినిదదపమ

పాదమ గా మా పాదాని సానీదపమ నీదాపమ

గమపద మగరిస సమా గమపద మాపదని

ససరిని నినిసదా దదనిపాద మపదని

సానిదప మగమనిదని పదమాపదని

సమా గరిస రిసానిదప సానీదపమ గామపదని

 

బ్రోచేవారెవరురా ఆ…

Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML